خبری در راه نیست!مردی در راه است!

یک روز مهمان مقام معظم رهبری بودمفرزند ایشان آقا مصطفی نیز حضور داشتند که سفره گسترده شد، آیت اله خامنه ای به وی نگاهی کرد و فرمود :شما به منزل بروید. من خدمت ایشان عرض کردم  اجازه بفرمایید آقازاده هم باشند من از وی درخواست کرده ام که با هم باشیم.

آقا فرمودند: این غذا از بیت المال است . شما هم مهمان بیت المال هستید. برای بچه ها جایزنیست که بر سر سفره بنشینند. ایشان به منزل بروند و از غذای خانه میل کنند .

من در آن لحظه فهمیدم که خداوند چرا این همه عزت به حضرت آقا عا فرموده است.

آیت اله جوادی آملی

نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 توسط بنده منتظر | 2 بندگان

 

انتظار حق ماست ؛ اعتراض نیز!

نوشته شده در تاريخ شنبه سوم اردیبهشت 1390 توسط بنده منتظر | 5 بندگان

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست
بی هر لحضه مرا بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق
وسکوت تو جواب همه مسئله هاست

نوشته شده در تاريخ جمعه دوم اردیبهشت 1390 توسط بنده منتظر | یک بنده
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com