خبری در راه نیست!مردی در راه است!

سه بار تامل:

*اخلاص یک برد است(فاتح کسی است که عکس العمل خودرا به کسی نشان ندهد و پیوسته آن را در  آلبوم خدا مخفی کند حال (ریا یک باخت رسواست).

 

چه خوش گفت شاعر

 که زدست دیده ودل هردو فریاد           هر آنچه دیده بیند دل کند یاد

*برای آنکه نیت  وعمل مان خلوص یابد ابتدا باید یاد بگیریم برهر آنچه ازراه دیده وگوش می خواهد وارد قلب مان شود فیلتر گذاری کنیم...ممیزی کار کنیم.  برای دل مان ارزش قائل شویم...

مثل المومن الخالص کمثل الماء

*اهل مراقبه شدن زیاد سخت نیست. (مراقب باشیم همیشه درحال تذکروبیداری باشیم وغفلت نکنیم.مراقب باشیم عمر ووقتمان بیهوده تلف نشود.

اگر در پرده دارد یار طرز مهربانی را

من از عشقش انیس مهربانی کرده ام پیدا

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم آبان 1390 توسط بنده منتظر | 2 بندگان

الهی !بین ما و گناه ،سیم خاردار بکش و این فاصله را مین گذاری کن...! اینک تانک های لشکر بی فرهنگ غرب مارا نشانه رفته اند.

خداوندا !آرپی جی ضدگناه عطا فرما. پیام فرمانده لشکر از بی سیم ها می آید که دشمن شبیخون زده است.

بارالها!مارا در سنگر فرهنگ بر انتظارمان ؛ از شر پاتکهای مروجان برهنگی و بی فرهنگی محافظت بفرما.

الهی!تیرهای مستقیم تفنگ قباحت و زشتی را بر ما کارگر مکن و ما را از تیررس تک تیراندازهای پنهان شده در پشت دیوارهای بی شرمی دورنما.خدایا! زره تقوا بر وجودمان بپوشان و ما را برهمه سنگرهای غفلت و سستی پیروز بگردان.

الی آمین...

نوشته شده در تاريخ سه شنبه دهم آبان 1390 توسط بنده منتظر | 3 بندگان

امروز اول ذيحجه ، اول ماه مقارن با اولين روز هفته ، اولين روز ماه و هفته همزمان با بارش باران نعمت الهي!

چه مبارك روزي است آهسته و با دقت زير باران قدم برداريم با هر قدم دعا كنيم براي...

صدای باران زیباترین ترانه خداست که طنینش زندگی را برای ما تکرار میکند.

 

نکند فقطبه گل آلودگی کفشهایمان بیاندیشیم!

 

نوشته شده در تاريخ شنبه هفتم آبان 1390 توسط بنده منتظر | بدون نظر
همانا قلبها در میان دو انگشت از انگشتان خداوند قرار دارند. آنها را هرگونه بخواهند زمانی این چنین وزمانی آنچنان می گرداند.وبسا که بنده توفیق کار نیک یابد.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم آبان 1390 توسط بنده منتظر | 3 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com