خبری در راه نیست!مردی در راه است!

قطعه گمشده از پر پرواز کم است

یازده بارشمردیمویکی باز کم است

این همه آب که جاریست نه اقیانوس است

عرق شرم زمین است که سرباز کم است 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم آذر 1389 توسط بنده منتظر | 2 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com