خبری در راه نیست!مردی در راه است!

مرحوم آیت الله میرزا محمد حسین نائینی در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط قوای انگلیس و روس ، خیلی نگران بودند و از این که کشور دوستدارن امام زمان (عجل الله تعالی و فرجه)از بین برود و سقوط کند .

شبی به امام عصر متوسل شدند و در خواب دیدند دیواری است به شکل نقشه ایران که شکست برداشته و خم شده است. در زیر این دیوار تعدادی زن وبچه نشسته اند ودیوار دارد روی سر آنها خراب میشود . مرحوم نائینی چون این صحنه را میبیند، بسیار نگران میشود و فریادمیزند : خدایا!این وضع به کجا خواهد انجامید ؟

در همین حال میبیند حضرت ولی عصر(عجل الله ) تشریفآوردندبا انگشت مبارکشان دیوار را که در حال افتادن بود ،گرفتندو نگه داشتند و دوباره سر جایش قراردادند و فرمودند:این جا شیعه خانه ی ماست ، میشکند،خم میشود، خطر هست،ولی ما نمیگذاریم سقوط کند نگهش میداریم.

نوشته شده در تاريخ جمعه نوزدهم آذر 1389 توسط بنده منتظر | یک بنده
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com