خبری در راه نیست!مردی در راه است!
در تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد
 و آن طشت را ز خون جگر باغ لاله کرد
 یا رب به اهل بیت ندانم چسان گذشت
آن روز شد عیان که رسول از جهان گذشت
                                       
       
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوازدهم بهمن 1389 توسط بنده منتظر | 2 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com