خبری در راه نیست!مردی در راه است!

ازعمق نا پیدای مظلومیت ما ،صدایی آمدنت را وعده میداد .

رایحه ات که مژده حضور تو را بر دوش میکشد مرهمی بر زخمهای نو به نومان بود و جبر جانهای شکسته مان. دردها از آن رو تاب آوردنی بودکه آمدنت بودنی.

سنگینی انتظار برپشت ما سنگینی یک سال و دو سال نیست ، سنگینی یک قرن و دو قرن نیست. حتی از زمان تودیع یازدهمین خورشید نیست.

انتظارو بردباری ما را وسعتی است از هابیل تا کنون و تابرخاستن فریاد جبرئیل درزمین و آسمان و آوردن مژده ظهور امام زمان.

گل همیشه بهارم خداکند که بیایی

برگرفته از کتاب " خداکند که بیایی" نوشته مهدی شجاعی

نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و نهم بهمن 1389 توسط بنده منتظر | 4 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com