خبری در راه نیست!مردی در راه است!

اجرای عدالت هیچگاه مطلق نیست.

دو شرط مهم برای مصون ماندن عدالت گرایی از آسیب داریم ؛ یک اینکه در تشخیص مصداق عدالت اشتباه نکنیم.

دوم در اجرای عدالت ، مصلحت های دیگر جامعه را هم در نظر بگیریم. که آن ممصلحت ها هم بازگشت شان به عدالت وبلکه مصداق مهمتری از عدالت خواهد بود.

استاد حجه السلام پناهیان.

 

امام خمینی (ره ) در تبین جایگاه عدالت می فرماید: اینکه در روایات ما و از آن زمان تا حالا این غدیر را آنقدر ازش تجلیل کرده اند نه از باب اینکه حکومت یک مساله ای ایست. حکومت آنست که حضرت امیر به ابن عباس می گوید که بقدر این کفش بی قیمت هم پیش من نیست. آن که هست اقامه عدل است.

همچنین می فرمایند : در اجرای حدود نباید از آن حدود ی که حق تعالی فرموده است ، پایین تر عمل بشود ونباید زیادتر. حتی آنکس که الان محکوم بقتل شده است و دارند می برندش درجایی که اورابکشند ، هیچکس حق ندارد حتی یک کلمه درشت به او بگوید.اجرای حکم خداست.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه دهم مرداد 1390 توسط بنده منتظر | 2 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com