خبری در راه نیست!مردی در راه است!

شخصی نزد امام حسین (ع) آمد و گفت: من فردی معصیت پیشه ام وگناه کردن را دوست ندارم اما گناه کردن را نمی توانم، از پس هوای نفس برنمی آیم، صبر واستقامت ندارم.

راهی بمن بنما ودلالتی کن که ازپس این بیماری برآیم.

امام فرمودند پنج کار را بکن واز پس هر گناهی که میخواهی برآی ومرتکب نشو.

1-روزی خدا رانخور وهر گناهی می خواهی بکن.

2- از حیطه ولایت و حکومت خدا خارج شو وهر گناهی که میخواهی بکن.

3- مکانی بیاب وجایی پیداکن که خدا تورانبیند وهر معصیت میخواهی بکن.

4- آنگاه که ملک الموت برای قبض روح تو آمد ، اورابران از خویش وهرگناهی می خواهی بکن.

5-آنگاه که مالک دوزخ تورابسوی جهنم می برد ، توبرآتش وارد نشو از رفتن به جهنم امتناع بکن.

وهر گناهی میخواهی بکن.

 

 

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم مرداد 1390 توسط بنده منتظر | 2 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com