خبری در راه نیست!مردی در راه است!

 

آهِ مجنون بوي ليلا مي دهد...

 

به کجا چنین شتابان؟
گون از نسیم پرسید
دل من گرفته زینجا , هوس سفر نداری؟
ز غبار این بیابان؟
همه آرزویم اما.... چه کنم که بسته پایم....
به کجا چنین شتابان؟
به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم

سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را

 

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه هفتم مهر 1390 توسط بنده منتظر | 3 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com