خبری در راه نیست!مردی در راه است!

در سيره خيلي از شهدا آمده است كه هميشه باوضو بوده اند.گويا آنان اين روايت پيامبر را سرلوحه خود قرار داده بودند كه فرمود؛اگر مي تواني همواره با وضو باش ،زيرا هر كه مرگش برسد و وضو داشته باشد شهادت نصيبش شده است.

خدا رحمت كند آنكه رهبر بوسه بر تابوتش زد كه هميشه باوضو بود وبعد از هر وضو دو ركعت نماز ميخواند ودعا ميكرد؛ همان صيادشيرازي

از وي‍ژگي هاي شهيد محمدرضا شفيعي كه بعد از 16 سال بدنش از خاك عراق سالم بازگشت،دائم الوضو بودن اواست.

دعا كنيد براي ما...

 

نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم آذر 1390 توسط بنده منتظر | 2 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com