خبری در راه نیست!مردی در راه است!

يه خاطره از همسر شهيد مطهري نقل كنم تاموضوع دستتمون بياد:

استاد مطهري در تنظيم وقت ، ابتكار عجيبي داشت و چنان اوقات شبانه روز خو را تنظيم ميكرد كه به تمام كارهايش ميرسيد. گويا خدواند به وقت او بركت داده بود.

 

اگر ميخوايد نظر شهيد استاد مطهري درباره سرمايه عمر بدونيد به ادامه مطلب مراجعه كنيد كه بخشهايي از كتاب " حكمتها و اندرزها جلد 2" در اين باره است:

" لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد" سوره ابراهيم ، آيه 7

استفاده از فرصت يكي از انواع شكرگزاري از نعمتها و موهبتهاي الهي است و از دست دادن آن يك نوع كفران نعمت . با توجه به آيه قرآن اگر از فرصتها ي پيش آمده كه به تعبير پيغمبر اكرم نسيمهاي رحمتي از جانب خداوند است كه وزيده ميشود ، استفاده صحيح بشود. بعدها از اين فرصت ها زيادتر پيش خواهد آمد بعضي از فرصتها ست كه ممكن است در عمر فقط يك بار براي فرد پيش بيايد مانند فرصت ايام جواني و فراغت خاطر و سلامت مزاج براي دانشجويان.

انسان بايد هميشه مراقب و مواظب فرصتها باشد و آنها را مغتنم بشمارد و نگذارد كه هر بروند. اين يكي از دستورالعمل هايي مهم زندگي است : سعادتها و موفقيت هايي كه نصيب بسياري از افراد شده و ميشود بيش از آن مقدار كه مربوط به استعداد و لياقت آنها ابشد مربوط به هوشياري و بيدراي و استفاده كردن از فرصتهاست.(1)

البته تنها قدر وقت دانستن كافي نيست . مهارت و استادي از نظر بهره برداري لازم است. استفاده بيشتر در مدت كمتر موقوف به اين است كه اولا انسان هميشه براي  كارهاي خود برنامه و نقشه داشته باشد . ثانيا براي هر كاري وقت مناسب همان كار را در نظر بگيرد. ثالثا ترتيب كارها طوري بدهد كه وقت خالي نماند . نظم و انضباط و نقشه از شرايط بهره برداري از وقت و زمان است. (2)

حالا به قول استاد ما اين صحبتهاي شهيد مطهري بزنيم به خودمون مثل كاغذ تورنسل ببينيم چه واكنشي ميده!! منفجر نميشه؟! ماها چقدر از عمرمون صرف كارايي ميشه كه هيچ سودي نه واسه دنيامون داره نه آخرتمون!بيشتر از همه خدممو ميگم . انشالله خداوند بهحق اوليا خودش عمر ما را عبادت و مرگمان رو شهادت در اره خودش قرار دهد. بلند بگو آمين

__________________________________________________________________________________

1) حكمتها واندرزها ، جلددوم، ص 25

2)همان ، ص 197 

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفدهم اسفند 1390 توسط بنده منتظر | 8 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com