خبری در راه نیست!مردی در راه است!

به "هوالحی" زنده می کند؛

آنسان که می میراند به "هوالممیت"

مارا به "هوالشهید" است که مدام می میراند وزنده مکند...

سال نو مبارک...

یادمان باشد، رمز نو شدن را باید دانست وگرنه بهار نیز مانند هر فصل دیگری تکراریست!

سهراب گفت:

"چشم ها راباید شست،جور دیگر باید دید!"

آنکه جور دیگر میدید،گفت:

جور دیگر باید گفت:

چشم ها راباید شست،باید دید...

چشم ها راباید شست،جزاونباید دید.

چشم هاراباید شست...

که شستشویی باید

هر آن که اورا خواهد دید...

اللهم عجل لولیک الفرج

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه سوم فروردین 1391 توسط بنده منتظر | یک بنده
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com