خبری در راه نیست!مردی در راه است!

در نظر بگیرید كسی در روز یك گناه انجام می‌دهد حتی زیادتر، در سال چند گناه انجام داده؟ وقتی گناهان خود را به یاد می‌‌آورم از خود شرم می‌كنم. ۵ سال است كه من به تكلیف رسیده‌ام ،روزی اگر یك گناه انجام بدهم می‌شود ۱۸۲۵ گناه...!!!!!

بخشي از وصيتنامه شهيد  حسين خصاب

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391 توسط بنده منتظر | 5 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com