خبری در راه نیست!مردی در راه است!

در حاشیه: پیامبر من پیامبر همیشه وهر لحظه من است نه فقط مبعث و روز میلاد ورحلتش....

او عشق علیه السلام است که تا او را نشناسم ، راه به جایی نخاهم برد چه رسد به خانه دوست....

چهره پیامبر شاد بود ،ابرو گره نمی کرد.مگر انگاه که با بی عدالتی یا منکری را میدید.

"سهل الخلق " بود. یعنی خیلی راحت میشد با او رابطه برقرار کرد. " لیس بفظ وولا غیظ " خشن وتند خو نبود. "لا فحاش ولا عیاب " هرگز فحش بر لب او جاری نشد .عیب گیر نبود. وعیب مردم را تعقیب نمی کرد. " ولا مداح" در عین حال مداح واهل مبالغه در تمجید از افراد هم نبود.

ادامه دارد....

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم تیر 1391 توسط بنده منتظر | 4 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com